Privacybeleid

Hieronder staat een lange juridische tekst, iets waar advocaten van smullen maar wat de gemiddelde persoon eigenlijk niet of zelden leest. We willen graag dat u het nauwkeurig leest, dan hebben we het tenminste niet voor niets gedaan. We willen nog liever dat u geniet van de app. Wij proberen alles zo netjes en goed mogelijk te doen, dat verwachten we natuurlijk ook van u.

We are a Dutch company and our official terms are in Dutch. If you want to use Travelia outside of The Netherlands, the Dutch terms still apply. 

Privacy policy – My Travel Moments

Travelia BV, Ootmarsumsestraat 56, 7573GM OLDENZAAL, KvK 88031624 Versie: november 2022

Travelia BV is leverancier van innovatieve technologie voor de reiswereld. Waarbij Travelia BV er naar streeft diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid en actualiteit belangrijke factoren zijn. Travelia BV levert de applicatie My Travel Moments in verschillende varianten. De My Travel Moments website (mytravelmoments.com), de My Travel Moments mobiele app (app.mytravelmoments.com) en de geïntegreerde app binnen de Travelia app. Daar waar in deze tekst verwezen wordt naar My Travel Moments wordt ook bedoeld de verschillende varianten. Voor het gebruik van My Travel Moments geldt de privacy policy die hieronder wordt toegelicht. Wij verzoeken u dit zorgvuldig te lezen. Travelia BV neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig.
Algemeen

Voorop staat dat Travelia BV zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG en passende beveiligingsmaatregelen treft. Hieronder vindt u de privacy policy zoals die op de verwerking van persoonsgegevens door Travelia BV van toepassing is.

Definities
In deze privacy policy wordt verstaan onder:

My Travel Moments: een applicatie waarmee u een reis kunt vastleggen met foto's en beschrijvingen.  

Gps: Een techniek om met behulp van uw smartphone uw locatie te bepalen.

Cookie: Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website of app wordt opgeslagen. Travelia plaatst eventueel cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van functionaliteiten in de Travelia app.

Website: mytravelmoments.com

Met welk doel verwerkt Travelia BV uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor een aantal doeleinden, in het bijzonder:

Toegang verlenen - uw e-mail, naam een wachtwoord wordt vastgelegd als account binnen My Travel Moments voor het controleren van de toegang tot My Travel Moments.

Verbeterde gebruikerservaring – uw persoonlijke data helpt ons om onze website en mobiele applicaties continu te verbeteren en stelt ons in staat om transacties snel te verwerken.

Persoonlijke content – door de content op onze website en mobiele applicaties persoonlijk te maken, kunnen wij u relevante producten en diensten aanbieden, die passen bij uw interesses en wensen. Bijvoorbeeld informatie over bezienswaardigheden, excursies, tips, vertragingen of het weer.

Reviews – wij verzamelen persoonlijke data uit uw reviews en stellen die beschikbaar binnen My Travel Moments

Helpdesk – om uw communicatie met onze klantenservicemedewerkers te stroomlijnen, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens, zoals telefoonnummer, email, boekingsgegevens.

Wettelijke naleving – uw persoonlijke gegevens spelen ook een cruciale rol in het helpen identificeren en voorkomen van frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten op ons platform. Daarnaast stellen deze gegevens ons in staat om veiligheidsberichten te versturen naar onze klanten. Tot slot gebruiken wij persoonlijke gegevens om de geldende wetten en richtlijnen na te leven.

Aankopen – uw persoonlijke data is nodig om de aankopen bij onze partner te realiseren. Wij leveren uw gegevens zoals weergegeven in het boekingsscherm door naar de partner nadat de boeking is verwerkt. 

Foto's – binnen My Travel Moments kunt u foto's uploaden. Wij gebruiken uw gegevens voor de verwerking van deze foto's en slaan uw gegevens en de betreffende foto's op voor analyse doeleinden. Daarnaast geven we de foto's en bijbehorende beschrijving weer in lijn met de zichtbaarheid instelling

Locatie - Door het gebruik van My Travel Moments geeft u toestemming voor het gebruik van uw locatie. Uw locatiegegevens zijn afkomstig uit uw foto's, telefoon, tablet of computer en worden enkel gebruikt om de foto's op de juiste locatie te tonen en andere gegevens zoals plaatsnaam, weer en dergelijke te bepalen.

Reisgegevens – wij ontvangen vanuit de Travelia app uw reisgegevens zoals deze worden getoond in de Travelia app. Dit gebeurt enkel nadat u ons hiervoor toestemming heeft verleend door deze voorwaarde te accepteren binnen de Travelia app. Wij passen deze gegevens niet aan. Deze worden door ons niet gelezen en onbewerkt, ongecontroleerd “1 op 1” beschikbaar gesteld binnen de app.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens net zo lang als technisch nodig is voor een juiste werking van My Travel Moments. Logbestanden worden maximaal 90 dagen bewaard, Analytics maximaal 5 jaar, tenzij anders voorgeschreven door de wet- of regelgeving.

Welke persoonsgegevens verwerkt Travelia BV?
De persoonsgegevens die Travelia BV verwerkt zijn:

Account: Wij leggen uw E-mail, Naam en wachtwoord vast. 

Reisgegevens: Wij leggen uw bestemming, vertrekdatum en retourdatum vast. Daarnaast indien u My Travel Moments gebruikt vanuit de Travelia app leggen we ook uw boekingsnummer en de reisorganisatie waar u uw reis heeft afgenomen vast. 

Aankopen: Gegevens zoals Geslacht, Naam, Telefoonnummer, Email, adres, type aankoop worden door ons vastgelegd. Deze gegevens worden daar waar relevant ook doorgegeven aan onze partner voor de levering van uw aankoop (zoals een fotoboek).

Travel Moments: Foto's, beschrijving, locatie, likes, opmerkingen en wie u volgt worden naast andere niet persoonsgebonden gegevens vastgelegd. 

Locatiegegevens: My Travel Moments maakt gebruik van de locatie voor het bepalen van locatie van de foto's en Travel Moments. 

IP adres: Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt of onze mobiele applicaties gebruikt. Deze informatie omvat onder meer uw IP-adres, algemene voorkeuren, instellingen en systeemspecificaties.

Gebruiksgegevens: Tijdens het gebruik van My Travel Moments worden gegevens verzameld omtrent het gebruik. Onder andere laatste login, eerste login, aantal logins, de verschillende handelingen binnen My Travel Moments, en duur worden vastgelegd.

Uitnodigingen en herinneringen: Travelia BV verstuurd uitnodigingen uit naam van uw reisorganisatie. Hierbij wordt vastgelegd of de uitnodiging is geopend. 

Waarom heeft My Travel Moments mijn gegevens nodig?
Wij leggen uw gegevens en uw travel moments (inclusief foto's, locatie en beschrijving) vast voor het tonen, delen en afdrukken van uw Travel Moments. Daarnaast kunnen we uw Travel Moments ook gebruiken voor marketing doeleinden. Daarnaast stelt het Travelia BV in staat om u passende aanbiedingen te doen.

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verstrekken aan:
Bedrijven waarin Travelia BV (direct of indirect) een aandeelhoudersbelang heeft of die een (direct of indirect) aandeelhoudersbelang hebben in Travelia BV. Bedrijven die namens ons optreden als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Overheidsinstanties in binnen- en buitenland om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor de administratie, klantenservice, relatiebeheer, kwaliteitsborging, bedrijfsmanagement en -uitvoering, risicobeoordeling, veiligheid, fraude- en misdaadbestrijding of -opsporing, controle, onderzoek en analyse, marketing, aankoop voorkeuren en trends onder klanten, product- en dienstontwikkeling, geschillenbeslechting, kredietcontrole en incasso’s.

Door bij het inloggen in My Travel Moments akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens en de privacy policy geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Travelia BV, zoals omschreven in deze privacy policy. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken, wij vernietigen dan uw gegevens.

Gegevens die kunnen worden gedeeld met andere gebruikers
Wanneer u een reis in My Travel Moments maakt, bevat die reis gegevens die door u zijn gemaakt en / of zijn verzameld met My Travel Moments. Dit kunnen uw geschreven teksten, uw foto's, een locatie, sociale interacties (bijv. , opmerkingen of likes) door uzelf en andere mensen met betrekking tot uw reis en andere gegevens over uw reis zoals verzameld door ons of gemaakt door u of mensen met toegang tot uw reis.

Voor elke afzonderlijke travel moment kunt u in de travel moment kiezen welke mensen toegang hebben tot die travel moment op basis van drie zichtbaarheidsniveaus:

Alleen zichtbaar voor mij: uw reis zal niet publiekelijk zichtbaar zijn en alleen u kunt er toegang tot krijgen.
Alleen mijn volgers: alleen mensen die u volgen en mensen die toegang hebben tot uw geheime deellink kunnen uw reis zien 
Ik wil anderen graag inspireren: uw reis wordt openbaar toegankelijk op internet en mogelijk kan elk individu ter wereld het zien.

Mensen met toegang tot uw reis hebben op verschillende manieren toegang tot uw reisgegevens, bijvoorbeeld via de ontdekpagina, via onze zoekfunctionaliteit of door pagina's te bezoeken die gegevens voor een bepaalde locatie verzamelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat als u het privacy niveau van uw reis instelde op 'Ik wil anderen graag inspireren', de travel moments met foto's die u in een bepaalde stad binnen die reis hebt gemaakt, mogelijk openbaar worden weergegeven op een pagina in My Travel Moments die informatie over die stad verzamelt.

Als u een reis van een andere gebruiker liked of een opmerking plaatst, kunnen mensen met toegang tot die reis deze sociale interacties zien. Indien de eigenaar van een travel moment het privacyniveau van een travel moment wijzigt, kunnen uw sociale interacties met die reis mogelijk openbaar beschikbaar worden. 

Gegevens beschikbaar voor uw volgers
Uw volgers kunnen enkele van uw persoonlijke gegevens bekijken, zoals uw naam, profielfoto en vastgelegde reizen (incl. eventuele toekomstige reizen). 

Openbaar beschikbare gegevens
Wanneer u My Travel Moments gebruikt, is bepaalde informatie openbaar, zoals uw naam, profielfoto, openbare travel moments (inclusief alle onderdelen van deze travel moments zoals foto's likes), uw Sociale Interactie op openbare travel moments van andere accounts, uw aantal volgers en het aantal mensen dat u volgt en mogelijk doorzoekbaar is door zoekmachines en wordt gedeeld met of bekendgemaakt aan derden, inclusief aan onze partners en klanten.

Beveiliging
Travelia BV neemt blijvend passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen worden aangemerkt als een passend beveiligingsniveau in de zin van de AVG.

Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Travelia BV rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van My Travel Moments, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van medewerkers die hij gezien het beoogd gebruik van My Travel Moments mocht verwachten.

Alle verbindingen met de webapplicatie en via de API-koppelingen gaan over een versleutelde TLS-verbinding.

Geen enkele methode van overdracht via internet of per mobiele telefoon en geen enkele methode van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen met behulp van commercieel aanvaardbare middelen, kunnen we daarom de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Cookies en Google Analytics
Wij willen dat u een plezierige ervaring hebt op My Travel Moments. Daarom gebruiken wij cookies die ervoor zorgen dat onze website en apps soepel en betrouwbaar functioneren. Cookies zijn kleine tekstdocumenten die op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Deze cookies worden daar door uw webbrowser geplaatst. Deze worden ofwel weer verwijderd wanneer u de webbrowser sluit, ofwel blijven er voor langere tijd opgeslagen. Cookies die niet zijn verwijderd kunnen door uw webbrowser naar ons worden doorgestuurd bij uw volgende bezoek. Dit stelt ons in staat om uw computer of mobiele apparaat te herkennen en uw interactie en ervaringen op de onze website te verbeteren en individualiseren. Wij maken ook gebruik van andere tracking-technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies.

Ons streven is om cookies met een levensduur van niet langer dan een jaar te gebruiken, maar er bestaan uitzonderingen op deze tijdsduur. Cookies kunnen door ons of door een derde partij, zoals Google Analytics (Google’s officiële analysedienst) op uw apparaat worden geplaatst. Google Analytics stelt ons in staat om in grote lijnen te kunnen inzien waar bezoekers op onze website terechtkomen en hoe zij onze website gebruiken. Wij kunnen deze algemene data niet onderscheiden om uw individuele gedrag op onze website te analyseren.

Travelia BV maakt gebruik van technische, functionele, analytische en commerciële cookies.

Technische cookies – deze zijn nodig om de aangevraagde dienst te kunnen leveren. Bijvoorbeeld: technische cookies stellen u in staat om verschillende pagina’s in een website te doorlopen terwijl u maar éénmaal hoeft in te loggen.

Functionele cookies – deze cookies zorgen ervoor dat onze website en mobiele applicaties uw persoonlijke voorkeuren zoals taalselectie, zoekgeschiedenis en registratiegegevens ‘onthouden’.

Analytische cookies – deze cookies worden geplaatst door derde partijen, zoals Google Analytics. Deze houden bij op welke manier u onze website of mobiele applicaties vindt en gebruikt. Dit tracking-systeem kan zeer gedetailleerd zijn – het onderzoekt het gemiddelde aantal muisbewegingen, manier van scrollen, gebruikte zoektermen en de in diverse velden ingevoerde tekst. Wij kunnen deze informatie gebruiken om Travelia continue te verbeteren of de impact van onze online marketing te meten. Wij willen u erop attent maken dat deze derde partijen ook gebruik kunnen maken van informatie over u die is verzameld op andere websites of mobiele applicaties. Hierop hebben wij geen invloed. Als u meer wilt weten over hoe Google Analytics informatie verzamelt en gebruikt en uw privacy waarborgt, raadpleeg dan Google’s privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/.

De toestemming die u ons geeft voor het opslaan en gebruiken van onze cookies en die van derde partijen kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken door in de instellingen van uw browser aan te geven geen cookies toe te staan en/of door alle huidige cookies te verwijderen. Houd er wel rekening mee dat het niet toestaan en/of verwijderen van cookies de toegang tot alle functies en omgevingen op ons platform kan beperken.

Doorgifte aan derden
Indien gegevens worden doorgegeven aan derden is dat uitsluitend ten behoeve van het verwerken van een aankoop of het personaliseren van My Travel Moments en het uitvoeren van analytics over het gebruik. Hierbij wordt onder gegevens verstaan, naam, email adres, gebruik van My Travel Moments inclusief device informatie, locatie, netwerk operator en andere door u ingevoerde gegevens tijdens het aankoopproces.

Recht om vergeten te worden
U heeft het recht om op een heldere en toegankelijke wijze informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en gebruiken. Wanneer uw persoonlijke gegevens onjuistheden bevatten of als u denkt dat deze informatie op een incorrecte manier is gebruikt, opgeslagen of verwerkt, dan voeren wij graag de verlangde correcties, aanvullingen of verwijderingen zo snel mogelijk voor u uit. Om uw recht om vergeten te worden uit te voeren kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres support@travelia.nl. Voor een vlotte afhandeling van uw verzoeken, helpt het ons als u de tekst “Verzoek Persoonlijke Gegevens” opneemt in het onderwerp van uw e-mail.

Wijzigingen in dit Privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien. De meest recente versie van het privacybeleid regelt hoe wij informatie over u verzamelen, gebruiken en openbaar maken en is te vinden op https://www.mytravelmoments.com/privacy.html. Als we wezenlijke veranderingen in dit privacybeleid aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Door de dienst te blijven bezoeken en gebruiken nadat de wijzigingen zijn ingegaan, erkent u het gewijzigde privacybeleid.

https://www.mytravelmoments.com

Adres

Ootmarsumsestraat 56
7573GM Oldenzaal

Contact

info@mytravelmoments.com
Phone: +31 (0)541 700241

Free Web Site Maker